Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CertiK gọi vốn 24 triệu đô để "nâng cao chất lượng" Audit

Nổi bật tuần qua là thương vụ gọi vốn của CertiK với 24 triệu đô nhằm phát hành sản phẩm mới và "cải thiện" chất lượng audit.
Amber avatar
vidang
9 min read
Published Aug 23 2021
Updated Oct 04 2023
Amber media