Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Người dùng đang đổ xô đến các blockchain ZK trên Ethereum vì Airdrop

Thời gian qua, khối lượng giao dịch và tiền gửi của nhà đầu tư trên các blockchain liên quan đến ZK tăng vọt. Nhưng sự gia tăng này một phần đến từ tham vọng nhận airdrop của người dùng.
Amber avatar
writer.c98
5 min read
Published May 30 2023
Updated May 31 2023
Amber media