Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Châu Á đang mở toang cánh cửa và chờ Mỹ mắc sai lầm

Với các động thái thân thiện crypto gần đây của các quốc gia châu Á, chúng ta có lý do tin rằng đợt bull run tiếp theo của tiền điện tử rất có thể đến từ phương Đông.
Amber avatar
writer.c98
19 min read
Published Mar 08 2023
Updated Jul 17 2023
Amber media