Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chia network (XCH) là gì? Toàn tập về tiền điện tử XCH

Chia Network (XCH) là gì? Chia Network là một mạng Blockchain tương tự Bitcoin, nhưng bảo mật tốt hơn đáng kể do phi tập trung hơn.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published May 25 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media

Related Posts