Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chicken Bonds là gì? Mô hình giúp protocol xây dựng POL hiệu quả

Chicken Bonds là một cách triển khai incentive mới do Liquity đề xuất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Chicken Bonds là gì, workflow cũng như lợi ích mà mô hình này mang lại cho người dùng.
Amber avatar
vinhvo
12 min read
Published Sep 26 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media