Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ERC721 là gì? Ứng dụng của Token ERC-721 trong Blockchain

ERC721 là một token standard đang được sử dụng phổ biến trên Ethereum. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ERC721 là gì? Tầm quan trọng của token ERC-721 trong Blockchain.
Amber avatar
vinhvo
6 min read
Published Apr 28 2022
Updated Mar 05 2023
Amber media