Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn chuyển đổi C98 (TRC21) sang C98 (BEP20)

Hiện người dùng Coin98 Super App đã có thể sử dụng SpaceGate để chuyển đổi C98 (TRC21) sang C98 (BEP20). Xem hướng dẫn tại đây!
Amber avatar
dieudang
4 min read
Published Dec 17 2021
Updated Sep 21 2023
Amber media