Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Civitas (CITI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CITI

Civitas là một game NFT về các nền văn minh được xây dựng trên blockchain Ethereum. Cùng Coin98 tìm hiểu chi tiết về Civitas và CITI token.
Amber avatar
LilYang
6 min read
Published May 21 2022
Updated Aug 30 2023
Amber media