SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Claim $MOCA airdrop vào ngày 11/7 cho người nắm giữ Moca NFT và Moca ID

Airdrop $MOCA được thiết kế để ghi nhận và thưởng cho người dùng tích cực và có niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn dài hạn của Mocaverse.
Avatar
writer.c98
Published Jul 10 2024
Updated Jul 10 2024
9 min read
moca airdrop

Kiểm tra số lượng MOCA token nhận được tại đây: https://www.mocaverse.xyz/moca-airdrop

Đối với người nắm giữ Moca NFT

Bạn có hai lựa chọn: Claim Now hay Claim Extra. Đưa ra quyết định trước 4 giờ sáng UTC ngày 11/7, nếu không quyết định sẽ được mặc định là “Claim Now”.

Cụ thể:

1. Việc phân bổ $MOCA cho Moca NFT (10% tổng cung $MOCA) được chia thành 3 đợt:

  • ⅓ được mở khóa từ TGE.
  • ⅓ được vesting hàng tuần trong 52 tuần sau 3 tháng.
  • ⅓ dành riêng cho Moca NFT để cho các ưu đãi trong tương lai.

2. Người nắm giữ Moca NFT có thể kiểm tra 2 đợt phân bổ $MOCA đầu tiên của mình tại TGE trên trang web $MOCA checker.

3. Mức độ trung thành của người dùng sẽ được đo lường và tích lũy vào ví giữ Moca NFT. Ngoài 3 đợt airdrop kể trên, người dùng trung thành cũng có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hơn.

4. Đối với đợt đầu tiên được mở khóa tại TGE, chủ sở hữu Moca NFT sẽ có 2 lựa chọn: Claim Now hay Claim Extra.

Trong đó, với lựa chọn Claim Extra, người dùng sẽ được nhận thêm một lượng token $MOCA, phần lớn số token này sẽ được claim về sau. Tuy nhiên, nếu chọn Claim Extra, bạn cũng có thể được claim một lượng token $MOCA nhất định trước khi nó niêm yết. (Đọc thêm thông tin chi tiết tại phần *).

5. $MOCA sẽ được claim về ví giữ Moca NFT của bạn. Nếu bạn bán NFT Moca của mình, tất cả token chưa được claim/sắp được mở khóa sẽ được chuyển đến ví người mua NFT của bạn.

6. Những người nắm giữ Moca NFT sẽ có 30 ngày để claim $MOCA airdrop.

7. Đối với những người nắm giữ $MOCA muốn nhận được Staking Power, quá trình staking sẽ bắt đầu vào Day 0 tại TGE. Booster to Staking Power sẽ được áp dụng nếu người nắm giữ token stake trong 14 ngày đầu tiên. Nếu bạn unstaking trong khoảng thời gian 14 ngày này, bạn sẽ mất Staking Power Boost.

8. Sẽ không có snapshot nên bạn bắt buộc phải giữ Moca NFT của mình tại thời điểm thực hiện tất cả các đợt claim (bao gồm cả đợt airdrop thứ 2). Tuy nhiên, sẽ có snapshot để xác định XP Bonus Allocation của bạn.

* Cơ chế Claim Now / Claim Extra:

cơ chế claim moca airdrop
Cơ chế Claim Now và Claim Extra.

Mocaverse thiết kế cơ chế claim airdrop $MOCA với mục tiêu ghi nhận và thưởng cho người dùng tích cực và trung thành dựa trên lựa chọn, mức độ tương tác và danh tiếng của họ trong hệ sinh thái. Dưới đây là 2 lựa chọn claim:

1. “Claim Now” - Chủ sở hữu NFT có thể yêu cầu claim 100% $MOCA của mình tại TGE.

Với lựa chọn này, bạn nhận được nhiều $MOCA hơn tại TGE nhưng sẽ bị mất số token thưởng thêm. Số token thưởng thêm này sẽ được chuyển vào $MOCA Bonus Reward Pool mà những chủ sở hữu NFT đã chọn Claim Extra có thể giành chiến thắng với Golden Ticket của họ.

2. “Claim Extra” — Chủ sở hữu NFT sẽ nhận được thêm 40% $MOCA, ngoài số token được phân bổ ban đầu. Ví dụ: nếu bạn có 1,000 $MOCA để claim trong đợt airdrop đầu tiên. Bằng cách chọn Claim Extra, bạn sẽ nhận được tổng cộng 1,400 $ MOCA (1.4 lần).

- Với lựa chọn này, bạn có thể yêu cầu claim 35% tổng số token của mình tại TGE

- 65% số token còn lại sẽ có thể được claim 3 tháng sau TGE. 65% số token này vẫn đủ điều kiện để nhận Staking Power trong khoảng thời gian 3 tháng. Mocaverse sẽ cung cấp thêm thông tin về Staking Power sau

- Bạn sẽ nhận được Golden Ticket và có cơ hội giành chiến thắng từ $MOCA Bonus Reward Pool. 1 NFT = 1 Golden Ticket

Bất kỳ ai không đăng ký quyết định claim trước 4 giờ sáng UTC ngày 11/7 sẽ mặc định sử dụng Claim Now. Cho đến lúc đó, bạn có thể tự do thay đổi quyết định claim của mình.

Sau khi xác nhận số lượng token được phân bổ cuối cùng, Mocaverse sẽ sử dụng % nhất định của $MOCA Bonus Reward Pool để mua và mở rộng Moca NFT Treasury cho các chiến dịch và phân phối phần thưởng trong tương lai.

timeline moca
Mốc thời gian để claim $MOCA airdrop.

Hướng dẫn từng bước để claim $MOCA Airdrop:

Lưu ý: Bảo mật là ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU của Mocaverse.

- Tất cả chủ sở hữu NFT được yêu cầu ký thủ công cho từng NFT để chứng minh quyền sở hữu đối với từng NFT tại thời điểm yêu cầu, đảm bảo quy trình claim công bằng và an toàn cho tất cả chủ sở hữu.

- Mục tiêu của việc claim từng NFT một là để cho phép chủ sở hữu có thể có các quyết định khác nhau cho từng NFT, giúp tiết kiệm gas và đảm bảo quyền sở hữu tại thời điểm claim.

- Có thể tốn thời gian để claim một số lượng lớn NFT. Mocaverse đang cung cấp dịch vụ claim white-glove cho những người nắm giữ 8 Moca NFT trở lên. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong Discord.

- Mocaverse cũng đang theo dõi dữ liệu sản phẩm để thực hiện các cải tiến trong tương lai nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm claim của người dùng với bảo mật là ưu tiên hàng đầu.

$MOCA NFT Explorer

Nếu muốn mua Moca NFT sau thời hạn đăng ký, bạn có thể truy cập $MOCA NFT Explorer để kiểm tra tổng số token $MOCA được phân bổ cho các NFT Moca cụ thể tại đây: mocaverse.xyz/nft-explorer.

Tìm ra Moca NFT phù hợp bằng các bộ lọc bên dưới:

- Total $MOCA Allocation (Tổng phân bổ $MOCA).

-  Current Claimable $MOCA ($MOCA hiện tại có thể được claim) được đính kèm với NFT.

- Claim decision (Claim Now với Claim Extra).

advertising

Đối với người nắm giữ Moca ID

Bạn phải đăng ký trên trang đăng ký trước 4 giờ sáng UTC ngày 11/7 để bảo đảm nhận được $MOCA airdrop trước TGE.

Cụ thể:

1. Sẽ có 2 đợt airdrop dành cho chủ sở hữu Moca ID.

2. Ngưỡng airdrop Vòng 1 là 1,500 Realm Points (RP).

3. Sẽ có một hệ thống dựa trên tier (cấp độ), hệ thống này dựa trên số RP và số lượng token sẽ dựa trên các tier.

4. Airdrop Vòng 1 không phải là chấm hết. Nếu chủ sở hữu Moca ID không unstake Moca ID airdrop Vòng 1 của mình, họ sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng khi tham gia airdrop Vòng 2.

5. Với sự thành công của Cosmic Hunt, Mocaverse sẽ mở rộng nền tảng Cosmic Series. Theo đó, người dùng sẽ có nhiều cách để kiếm thêm RP bằng cách tham gia hoặc thậm chí tiêu RP của mình để kiếm thêm RP.

6. Sau TGE và trước đợt airdrop Vòng 2, nhiều nhiệm vụ RP khác sẽ được triển khai với các đối tác chính của Moca Network để giúp chủ sở hữu Moca ID kiếm thêm RP.

7. Mục đích của airdrop Vòng 2 là để dự án tiếp cận nhóm khán giả rộng hơn với hệ thống danh tiếng sẽ sớm được giới thiệu.

Cách để đảm bảo nhận được $MOCA airdrop với Moca ID của bạn

- Kiểm tra tính hợp lệ và số lượng $MOCA bạn nhận được cho airdrop Moca ID Vòng 1 trên trang web $MOCA checker

- Đăng ký trước 4 giờ sáng UTC ngày 11/7 để đảm bảo hợp lệ và nhận được token trước TGE

- Hoàn thành các nhiệm vụ trên mạng xã hội và tweet số lượng token bạn nhận được, cũng như một bản tóm tắt thành tích của bạn trong Moca ID Season 1

- Liên kết một ví mới hoặc xác nhận địa chỉ ví giveaway đã liên kết làm ví để nhận $MOCA

- $MOCA bạn nhận sẽ tự động được stake. Để claim token, bạn chỉ cần unstake

- Nếu bạn unstake, bạn sẽ bị loại khỏi đợt airdrop $MOCA Vòng 2

- RP sẽ được giữ lại cho đợt airdrop Vòng 2 cho đến khi có thông báo mới

- Đối với những người nắm giữ $MOCA muốn nhận được Staking Power, quá trình staking sẽ bắt đầu vào Day 0 tại TGE. Booster to Staking Power sẽ được áp dụng nếu người nắm giữ token stake trong 14 ngày đầu tiên. Nếu bạn unstaking trong khoảng thời gian 14 ngày này, bạn sẽ mất Staking Power Boost.

Nếu bỏ lỡ thời hạn đăng ký sớm, bạn có thể đăng ký trong những khoảng thời gian tiếp theo sau đây. Airdrop của bạn sẽ được claim và stake vào thứ hai hàng tuần cho đến ngày 29/7.

- Đăng ký từ 4 giờ sáng UTC ngày 11/7 đến 4 giờ sáng UTC ngày 15/7 để nhận airdrop (stake $MOCA) trước 10 giờ sáng UTC ngày 15/7  

- Đăng ký từ 4 giờ sáng UTC ngày 15/7 đến 4 giờ sáng UTC ngày 22/7 để nhận airdrop (stake $MOCA) trước 10 giờ sáng UTC ngày 22/7

- Đăng ký từ 4 giờ sáng UTC ngày 22/7 đến 4 giờ sáng UTC ngày 29/7 để nhận airdrop (stake $MOCA) trước 10 giờ sáng UTC ngày 29/7

Bạn phải đăng ký trước 4 giờ sáng UTC ngày 29/7 để nhận được airdrop $MOCA Vòng 1. Nếu không, bạn sẽ không nhận được token airdrop.

Hướng dẫn từng bước để nhận airdrop $MOCA:

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với airdrop $MOCA nhận được, hãy xem Delegation Rules & Tutorial hoặc mở một ticket trong Discord của Mocaverse.