Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coin98 Super App nâng cấp SpaceGate: Tốc độ nhanh và tính năng mới

Vào tháng 12/2021, Coin98 đã ra mắt không gian vũ trụ đa kết nối SpaceGate trên Coin98 Super App với sự kiện hỗ trợ chuyển đổi token C98 cũ thuộc TRC21 sang chain BEP20 dành cho early user.
Amber avatar
hangduong
2 min read
Published Dec 13 2022
Updated Oct 03 2023
Amber media