Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coin98 tích hợp Cronos Chain thúc đẩy sự phát triển của Web3

Coin98 mở rộng sự hiện diện trong thế giới multi-chain bằng cách tích hợp Cronos - mạng lưới blockchain tương thích với Ethereum và Cosmos, hỗ trợ DeFi, NFT, metaverse.
Amber avatar
support
5 min read
Published May 30 2022
Updated May 07 2023
Amber media