Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn trade Blank Token (BLANK) trên Coin98 Mobile Wallet

Blank Wallet hiện đang là một trong những dự án đang nằm trong danh sách IDO gần đây, nếu anh em may mắn nằm trong danh sách whitelist của dự án Blank Wallet, bài viết này cực kỳ cần thiết cho anh em để hốt kèo BLANK nếu nghĩ nó có tiềm năng tăng giá hoặc muốn xả hàng chốt lời.
Published Mar 04 2021
Updated Sep 29 2023
3 min read
Amber media