Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coin98 Wallet x MDEX: Sự kiện Airdrop $10,000 MDX cho người dùng!

Coin98 Wallet kết hợp cùng đội ngũ MDEX tổ chức cuộc thi giao dịch với phần thưởng airdrop lên đến $10,000 MDX, nhằm tạo nhiều cơ hội cho người dùng tiếp xúc gần hơn với các dự án DeFi trên Binance Smart Chain.
Amber avatar
support
4 min read
Published Apr 13 2021
Updated Dec 01 2022
Amber media