Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Comdex (CMDX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CMDX

Comdex là giao thức tài sản tổng hợp được phát triển trên Cosmos SDK. Giao thức này hoạt động như thế nào? Tìm hiểu thêm về thông tin tokenomics của CMDX token tại đây!
Amber avatar
vycao
Published Dec 24 2021
Updated Jul 03 2023
12 min read
Amber media

Related Posts