Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cradles (DRPC) là gì? Toàn tập về tiền điện tử DRPC

Cradles là gì? Là một dự án GameFi mang trên mình mô hình MMORPG, vậy dự án này có gì nổi bật? Tìm hiểu thông tin tokenomics của DRPC token tại đây nhé!
Amber avatar
longdinh
3 min read
Published May 09 2022
Updated Jul 13 2023
Amber media