Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cred là gì? Toàn tập thông tin về LBA Token

Cred Token (LBA) là Utility Token bên trong hệ sinh thái của Cred. Cred Token (LBA) là ERC-20 Token trên nền tảng Ethereum.
Amber avatar
Viet
11 min read
Published Jun 18 2019
Updated Aug 30 2023
Amber media