Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ba vấn đề lớn thị trường crypto phải đối mặt trong tháng Sáu

Trong tháng Sáu, thị trường crypto sẽ phải vật lộn với sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch, khủng hoảng thanh khoản và áp lực bán gia tăng.
Amber avatar
writer.c98
6 min read
Published Jun 05 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media