Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Curve Finance liệu có sống sót trước cơn bão?

CEO Curve Finance sử dụng hơn 200 triệu CRV để thế chấp trên các nền tảng cho vay. Vì vậy, nếu khối lượng CRV đó bị thanh lý, liệu Curve Finance có bị ảnh hưởng?
Amber avatar
nguyennsh
6 min read
Published Jun 18 2023
Updated Jul 17 2023
Amber media