Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Curve Finance tiến vào Polkadot, CRV sẽ bùng nổ?

Bài viết được lược dịch trên Medium của Equilibrium và từ Coindesk nhằm cung cấp cho anh em thông tin về sự kiện này.
Amber avatar
Khang Kỳ
3 min read
Published Feb 09 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media