Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn thêm Custom Network trên Coin98

Coin98 tích hợp tính năng Custom Network giúp người dùng chủ động truy cập, thao tác trên Layer-2 và Sidechain nhanh chóng. Hiện đã khả dụng trên Coin98 Super App và Coin98 Extension!
Amber avatar
thanhdoan
3 min read
Published Sep 29 2021
Updated Sep 14 2023
Amber media