Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cựu CTO Của CoinMarKetCap trở thành Cố Vấn Kỹ Thuật của Aavegotchi

Mauvis Ledford, cựu CTO của CoinMarketCap (CMC) đã trở thành cố vấn kỹ thuật của Aavegotchi. Chi tiết xem thêm tại đây!
Amber avatar
jesse
3 min read
Published Aug 01 2021
Updated Sep 28 2023
Amber media