Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DeFi in Polkadot No.2 - W3/2021

“DeFi in Polkadot” cập nhật các diễn biến và góc nhìn của Coin98 Ventures về Polkadot cùng các dự án DeFi trong hệ sinh thái này.
Amber avatar
hi
8 min read
Published Jan 24 2021
Updated Oct 16 2023
Amber media