Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DudeWithSign và FUCKJERRY sẽ bán NFT trên Origin

“WTF is an NFT?” ảnh được đăng lên instagram gồm 7,5 triệu người theo dõi của @dudewithsign và 15,7 triệu người theo dõi của @fuckjerry.
Published Apr 20 2021
Updated Oct 01 2023
3 min read
Amber media

Related Posts