Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phỏng vấn CEO Jerry Li về Duo Network

Duo Network là nền tảng phi tập trung nhắm vào phân khúc phái sinh, giảm rủi ro cho nhà đầu tư khi giao dịch sản phẩm phái sinh.
Amber avatar
jane
5 min read
Published Apr 24 2019
Updated Sep 25 2023
Amber media