Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cuộc phỏng vấn giữa Mark Zuckerberg và Gary Vaynerchuk về Web3/Metaverse

Bài viết hôm nay sẽ đi vào chủ đề chính của cuộc trò chuyện giữa Gary Vaynerchuk và Mark Zuckerberg - một chủ đề rất hot trong thời gian gần đây, đó là Metaverse.
Published Nov 21 2021
Updated Sep 25 2023
17 min read
Amber media