Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Element Market là gì? Toàn tập về tiền điện tử ELE

Element Market là NFT aggregator với mức phí giao dịch thấp so với những nền tảng NFT khác. Vậy ngoài việc phí giao dịch thấp, nền tảng còn điểm gì nổi bật, bài viết dưới đây Coin98 Insights sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn.
Amber avatar
nguyennsh
5 min read
Published May 12 2023
Updated May 13 2023
Amber media