Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Eralend - Dự án Lending đổi tên từ Nexon Finance

Eralend là dự án lending trên hệ sinh thái zkSync, được đổi tên từ Nexon Finance. Eralend cung cấp các dịch vụ vay và cho vay, được kỳ vọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các loại tài sản crypto, đồng thời vẫn giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thanh khoản và dữ liệu oracle của mạng lưới. Cùng tìm hiểu về Eralend trong bài viết! 
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published May 23 2023
Updated May 24 2023
Amber media