Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Lending là hoạt động rất phổ biến trong nền kinh tế truyền thống, và trong Crypto cũng vậy. Thị trường Lending truyền thống chúng ta có vay tín dụng, vay thế chấp, vay khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức,... vậy thị trường Lending Crypto sẽ có gì?
Amber avatar
vidang
8 min read
Published Feb 07 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media