SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Ethereum Rollup: Mô hình kinh tế & Những thiết kế mới

Báo cáo cung cấp những thông tin tổng hợp về thị trường Ethereum Rollup, bao gồm những nét chính về mô hình kinh tế và những thiết kế tmới xuất hiện. Báo cáo được được biên soạn bởi đội ngũ Coin98 Insights.
avatar
avatar
vinhvo and 1 others
Published Oct 09 2023
Updated Jun 30 2024
2 min read
thumnail

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Hieu Duong)

October 9th 2023

image
  • Hiện tại, giá trị thặng dư của rollup được tính bằng cách lấy tổng phí giao dịch thu được của người dùng trừ đi chi phí vận hành và chi phí Layer 1 (L1). Trong đó, chi phí L1 bao gồm 3 loại: chi phí cập nhật state root, chi phí xuất bản dữ liệu lên L1 và chi phí xác minh bằng chứng hợp lệ (đối với ZK rollup và Validium).
  • Đa phần các rollup đã hoạt động ổn định và mượt mà, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố cần cải thiện và phát triển để tăng khả năng phục hồi và chịu lỗi của hệ thống.
  • Rollup Operator sẽ được tách ra thành các vai trò chuyên biệt để mạng hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn. Vì thế, không gian thiết kế cho từng vai trò trong hệ thống cũng được mở rộng.
  • Kiến trúc ban đầu của rollup có hai dịch vụ dùng chung (shared service) cơ bản là data availability (DA) và settlement. Hiện tại, các rollup đang khám phá nhiều loại dịch vụ dùng chung khác nhắm vào những khía cạnh liên quan đến cách vận hành của rollup.
  • DA được xem là mảng có sự cạnh tranh lớn và tiềm năng hàng đầu để nắm bắt giá trị trong hệ thống kiến trúc của rollup, gọi là Rollup Tech Stack. Ethereum là người đi đầu và đang có kế hoạch nâng cấp giao thức cho phù hợp với tầm nhìn mới này.

Đọc thêm: Tổng quan về hệ thống Rollup.

RELEVANT SERIES