Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Layer 1 trong Blockchain là gì? Cơ sở phát triển trong thị trường Crypto 

Layer 1 trong Blockchain là các blockchain nền tảng, hoạt động như mạng chính của hệ sinh thái và có khả năng xử lý, hoàn thiện các giao dịch trên blockchain của chính nó. Bài viết giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Layer 1 trong Blockchain chi tiết.
Amber avatar
thanhuyen.c98
9 min read
Published Oct 10 2022
Updated Jul 11 2023
Amber media