Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô (phần 1)

Các thông tin về các giải pháp mở rộng Ethereum khá nhiều, mình sẽ chia sẻ tổng quan về chủ đề này - Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published Mar 19 2021
Updated Jun 05 2023
Amber media