Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô (phần 2)

Phần 2 sẽ chia sẻ tổng quan về 2 cách tiếp cận để giải quyết sự tắc nghẽn của Ethereum là: New Infrastructure và Layer 2.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published Mar 19 2021
Updated Jul 29 2022
Amber media