Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Flashnews W12: IDO Shyft Network, Stater Lydian Update, DORA list OKex, PolkaFoundry x MANTRA DAO

Bài viết sẽ được cập nhật tin tức liên tục 7 ngày trong tuần 12/2021 cho anh em về các dự án có thể anh em quan tâm.
Published Mar 23 2021
Updated Nov 23 2022
4 min read
Amber media