Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

FTX US được định giá 8 tỷ USD với sự hỗ trợ từ SoftBank, Paradigm

Khoản đầu tư mới 400 triệu USD sẽ được FTX US chi cho quảng cáo, mở rộng thị trường. Vào năm 2021, FTX US đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng vượt bậc với khối lượng (volume) giao dịch tăng vọt 600%.
Amber avatar
ftxmanagedbykyros
Published Feb 03 2022
Updated Oct 03 2023
3 min read
Amber media

Related Posts