Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Start-up về gaming platform Forte được tài trợ hơn 700 triệu đô

Nổi bật nhất trong top 10 thương vụ đầu tư tuần vừa qua là Forte với 700 triệu đô, bên cạnh đó là sự hoạt động sôi nổi của a16z.
Amber avatar
hieunguyen
12 min read
Published Nov 15 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media