Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Gear Network là gì? Toàn tập về tiền điện tử Gear Network

Gear network là một smart contract platform nổi bật trong hệ sinh thái Polkadot. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Gear network là gì và những điểm nổi bật của dự án.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published Apr 20 2022
Updated Jul 20 2023
Amber media