Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Giải mã vụ tấn công vào Alpha và Cream

Giải mã vụ tấn công vào Alpha và Cream - Khi việc hợp tác trong DeFi bị đưa vào phép thử. Bài viết kể lại vụ hack vừa qua và những bài học cho không gian DeFi.
Amber avatar
Duy Nguyen
8 min read
Published Feb 16 2021
Updated Apr 11 2023
Amber media