Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Gọi vốn 1 tỷ đô, cơn sốt NFT & Metaverse vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

NFT và Metaverse vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi có đến 5 dự án trong mảng này hoàn thành gọi vốn lên đến 1 tỷ đô trong tuần qua.
Published Nov 06 2021
Updated Oct 03 2023
10 min read
Amber media