Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Helium (HNT) gọi vốn $111 M, các dự án về Cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh

Heium thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư khi gọi vốn 111 triệu đô. Bên cạnh đó là các thương vụ đầu tư đến từ các dự án về cơ sở hạ tầng.
Amber avatar
vidang
Published Aug 19 2021
Updated Oct 03 2023
10 min read
Amber media

Related Posts