Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Gourmet Galaxy (GUM) tiến hành IDO trên Falconswap

Bài viết lược dịch Medium của Gourmet Galaxy nhằm cung cấp cách tham gia Whitelist, giá bán IDO và kế hoạch tương lai của dự án.
Published Jan 29 2021
Updated Oct 27 2023
2 min read
Amber media