Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hoàn tiền 100% cho người dùng OUSD, tặng 1 triệu USD cho người hỗ trợ tìm ra hacker

Qua một hoặc nhiều đợt thanh toán, công ty dự định sẽ bồi thường 100% giá trị mà người nắm giữ OUSD ký quỹ vào OUSD tại thời điểm bị tấn công.
Amber avatar
social
4 min read
Published Nov 20 2020
Updated Jun 05 2023
Amber media