Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

HOPR: Tổng kết tuần và cập nhật chuỗi sự kiện sắp tới

Cùng mình điểm lại những điểm nổi bật trong tuần của HOPR và cập nhật chuỗi sự kiện hấp dẫn sắp tới của dự án.
Amber avatar
vidang
Published Mar 05 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts