Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hot Cross NFT “đổ bộ” lên các marketplace lớn

Bộ sưu tập NFT của Hot Cross đã có mặt trên năm marketplace hàng đầu trong không gian tiền điện tử.
Amber avatar
tram1456030169
2 min read
Published Mar 08 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media