Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

How to use Sunny: An A-Z Guide

Sunny is a Yield Aggregator built on the Solana blockchain. Coin98 will guide you on how to use Sunny to farm and earn money!
Amber avatar
LilYang
4 min read
Published Sep 17 2021
Updated May 09 2023
Amber media