Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn làm testnet Sei Network để nhận airdrop

Đã bao giờ làm testnet mà các bạn biết chắc chắn mình sẽ được airdrop chưa? Nếu chưa từng có trải nghiệm đó thì hãy đến với Sei Network. Dự án chắc chắn sẽ airdrop cho người dùng trải nghiệm testnet.
Amber avatar
linhha
5 min read
Published Nov 13 2022
Updated Feb 16 2023
Amber media