Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn thực hiện Pendle Testnet (chi tiết và dễ hiểu)

Bài viết này hướng dãn cho anh em cách thực hiện để tham gia Pendle Testnet một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.
Published Mar 25 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media