Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Anchor Protocol để kiếm tiền (2022)

Anchor Protocol là một giao thức tiết kiệm (Savings Protocol) cho phép người dùng gửi stablecoin và nhận lại lợi suất biến động với biến động thấp.
Amber avatar
cryptolover994
11 min read
Published Mar 16 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media