Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Magic Eden chi tiết (2023)

Magic Eden là một trong những NFT Marketplace phổ biến hiện nay. Vậy làm sao để giao dịch NFT trên hệ sinh thái Solana? Tìm hiểu cách kết nối và sử dụng mọi tính năng của Magic Eden chi tiết tại đây!
Amber avatar
linhha
13 min read
Published Apr 28 2022
Updated May 19 2023
Amber media