Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Synapse Protocol chi tiết (2022)

Cross-chain sẽ là một trong những mảng sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2022, xem ngay hướng dẫn sử dụng Synapse - một trong những dự án cross-chain bridge ưu việt nhất hiện nay.
Amber avatar
LilYang
10 min read
Published Jan 19 2022
Updated Aug 31 2022
Amber media