Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tạo proposal trên cổng quản trị Origin

Thế nào là 1 đề xuất hợp lệ trên cổng quản trị Origin? Bài viết này sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách tạo proposal hợp lệ trên Origin!
Amber avatar
social
7 min read
Published Oct 12 2021
Updated Oct 13 2023
Amber media